[fyeg_gen-l] Test mail

FYEG FYEG at europarl.eu.int
Thu Jan 16 14:55:21 CET 2003Aleksandar Jovanovic
Office Coordinator and Administrator
Federation of Young European Greens (FYEG)
European Parliament 
Spinelli 8G138
Rue Wiertz
B-1047 Brussels, Belgium
tel:+32 2 284 24 40
fax:+32 2 284 92 73
mob: + 32 4 86 96 17 18
e mail: fyeg at europarl.eu.int
web: www.fyeg.orgMore information about the fyeg_gen-l mailing list